De vereniging

is opgericht op 8 augustus 1996 en ingeschreven in het verenigingsregister van de KvK onder nummer 40596250. De statutaire naam is Woongemeenschap van ouderen “de Zilvermeeuw”, momenteel hanteren we veelal de naam: ‘Woongroep de Zilvermeeuw’ .


Ans Rosendahlstraat 22
1991 PG Velserbroek

Overzicht van de tuin

De vereniging heeft ten doel het bevorderen en instandhouden van het op basis van zelfbeschikking en zelfredzaamheid wonen in groepsverband van ouderen en ter uitvoering van deze doelstelling:

  1. Het vormen en instandhouden van een adressenbestand waarin natuurlijke personen worden opgenomen, met de bedoeling vraag en aanbod te reguleren.
  2. Het behartigen van de belangen van eerder genoemde personen bij overheidsinstanties, woningbouwcorporaties en financieĢˆle instellingen, doch ook in ruimer verband van de eerder bedoelde personen.
  3. Het bevorderen van bouwprojecten om de doelstelling te realiseren.
  4. Het algemeen toezicht en beheer van een woongemeenschap.
  5. Het directe beheer en verantwoording voor de gemeenschappelijke vertrekken, verbindingsruimten en bergruimten van een woongemeenschap.
  6. Het eventueel vormen van een bewonerscommissie uit de leden/bewoners, welke commissie handelt in overleg met het bestuur.
  7. Het aanwenden van alle wettig geoorloofde middelen, die bevorderlijk zijn voor het doel van de vereniging.
    De gezamenlijke keuken

Bestuur

Het bestuur bestaat uit: Hennie van Egmond (voorzitter); Ad Fricke (penningmeester); Mary van Straaten (secretaris).