’n Woongroep, wat is dat?

Wonen in de Zilvermeeuw

In Woongroep de Zilvermeeuw heeft iedere bewoner een individuele woning met alle voorname voorzieningen zoals: keuken, badkamer, woonkamer en slaapkamer(s).

Gemeenschappelijke ruimtes

Hiernaast heeft de woongroep aanvullende voorzieningen zoals: de tuin, buitenruimte, berging en gezamenlijke bewonersruimte(n).

de creatieve ruimte, voor knutselen, kunst creëren of een puzzel te maken.
De gemeenschappelijke eetgelegenheid.

Binnen de woongemeenschap de Zilvermeeuw wordt er van de bewoner verwacht dat hij of zij met enige regelmaat deelneemt aan groepsactiviteiten en dat hij of zij naar vermogen een bijdrage levert in de organisatie van activiteiten en het beheer van gemeenschappelijke ruimten.

De gemeenschappelijke woonkamer

Naast de ingang is een gemeenschappelijke woonkamer met keuken en eetzaal en op de tweede verdieping een gemeenschappelijke creatieve  en wasruimte. Van de bewoner wordt verwacht dat met enige regelmaat samen koffie gedronken wordt en gegeten. Daarnaast worden er ook gezamenlijke activiteiten waaronder cursussen georganiseerd.

ook is er een gemeenschappelijke ‘natte’ ruimte met wasmachines.

Woongemeenschap, de term verklaard.

Er is enige verwarring over wat men verstaat onder een woongemeenschap.

Wikipedia: Gemeenschappelijk wonen is een alternatieve woonvorm van meerdere woongroepen met gezamenlijke voorzieningen. Dit kan zich uiten in overlegorganen waarin meerdere aspecten van het gemeenschappelijk wonen worden besproken en besloten. Ook zullen er voorzieningen zijn, zoals een centrale ontmoetingsruimte (bijvoorbeeld een bar), een zwembad, een sauna, gedeelde tuinenwerkplaatsen en regelmatig terugkerende activiteiten.

Als we de situatie in de Zilvermeeuw bekijken, is er bij ons eigenlijk sprake van een woongroep.

Wikipedia: Een woongroep is een groep van samenwonenden die gezamenlijk allerlei dagelijkse, huishoudelijke aangelegenheden verrichten (Van Dale). Van een woongroep spreken we als het gaat om ten minste drie personen, zonder dat er sprake is van een gezinsverband of liefdesrelaties. Het samenwonen in een groep in één woning of geclusterde woningen met gedeelde voorzieningen is meestal een bewuste keuze.

Wilt u alles weten over anders wonen? Zie: http://www.omslag.nl/wonen/

Anders Wonen is helemaal IN!

In Nederland worden tegenwoordig veel termen gebruikt om het anders wonen aan te duiden. Tegenwoordig spreekt men zelfs van ‘Knarrenhof‘. Kortom er is veel belangstelling voor dit fenomeen en er wordt driftig mee geëxperimenteerd. In het buitenland wordt voor deze vorm van wonen ook vaak de algemene term: Cohousing gebruikt.